Ordinær generalforsamling i Langelands Golf Klub afholdes torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.30

Indkaldelse med dagsorden kan læses her dagsorden 

Det godkendte regnskab kan læse på efterfølgende link Regnskab 2015 eller på hjemmesiden under Organisation / Regnskaber